I v letošním roce nám z Franty přichází spousta užitečných dat a informací. Možné chvíle využíváme na jejich analýzu, jak lépe naladit Frantu a Matese.